Urmasii lui Iacob (Israel) si ai lui Iuda.

 • 1. Iata numele fiilor lui Israel 1: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
  Fc 35:23-26, Lc 3:32-38

 • 2. Dan, Iosif, Veniamin, Neftali, Gad si Aser.
  Fc 35:23-26, Lc 3:32-38

 • 3. Fiii lui Iuda: Ir, Onan si Sela. Acestia trei i s'au nascut din fiica Suei, canaaneanca. Ir, intaiul-nascut al lui Iuda, a fost rau in ochii Domnului, Care l-a ucis.
  Fc 38:2-5, Fc 46:12, Mt 1:3, Lc 3:32-38,

 • 4. Tamara, nora lui [Iuda], i-a nascut acestuia pe Fares si pe Zara: toti fiii lui Iuda au fost cinci.
  Fc 38:2-5, Fc 46:12, 1Par 4:1, Mt 1:3, Lc 3:32-38,

 • 5. Fiii lui Fares: Hetron si Hamul.
  Fc 38:2-5, Fc 46:12, Nm 26:21, Rut 4:18, Mt 1:3, Lc 3:32-38,

 • 6. Fiii lui Zara: Zimri, Etan, Heman, Calcol si Darda; de toti, cinci.
  3Rg 5:11, Lc 3:32-38

 • 7. Fiul lui Carmi: Acar, aducatorul de nenorociri asupra lui Israel prin aceea ca a dispretuit anatema.
  Ios 7:1, Ios 22:20, Lc 3:32-38

 • 8. Fiul lui Etan: Azaria.
  Lc 3:32-38

 • 9. Fiii lui Hetron, care i s'au nascut: Ierahmeel, Aram si Caleb.
  Rut 4:19-22, Mt 1:3-5, Lc 3:32-38

 • 10. Aram i-a dat nastere lui Aminadab; Aminadab i-a dat nastere lui Naason, capetenia casei lui Iuda.
  Nm 1:7, Rut 4:19-22, Mt 1:3-5, Lc 3:32-38

 • 11. Naason i-a dat nastere lui Salmon; Salmon i-a dat nastere lui Booz;
  Rut 4:19-22, Mt 1:3-5, Lc 3:32-38

 • 12. Booz i-a dat nastere lui Obed; Obed i-a dat nastere lui Iesei;
  Rut 4:19-22, Mt 1:3-5, Lc 3:32-38

 • 13. lui Iesei i s'a nascut Eliab, intaiul-sau-nascut, apoi al doilea, Aminadab, al treilea, Sama,
  Mt 1:6, Lc 3:32-38

 • 14. al patrulea, Natanael, al cincilea, Radai,
  Mt 1:6, Lc 3:32-38

 • 15. al saselea, Oten, al saptelea, David.
  Rut 4:19-22, Mt 1:6

 • 16. Surorile lor au fost Teruia si Abigail. Fiii Teruiei au fost trei: Abisai, Ioab si Asael.
  2Rg 2:18, 1Par 18:12

 • 17. Abigail l-a nascut pe Amasa, tatal lui Amasa fiind Ieter Ismaelitul.

 • 18. Caleb, fiul lui Hetron, a luat-o de femeie pe Azuba [dar] si pe Ieriot. Fiii [Azubeii: Ieser, Sobab si Ardon 2.

 • 19. Murind insa Azuba, Caleb si-a luat-o de femeie pe Efrata, iar aceasta i l-a nascut pe Hur.

 • 20. Hur i-a dat nastere lui Urie; Urie i-a dat nastere lui Betaleel.

 • 21. Dupa aceea Hetron a intrat la fiica lui Machir, tatal lui Galaad, si a luat-o - el fiind de saizeci si cinci de ani -, iar ea i l-a nascut pe Segub.

 • 22. Lui Segub i s'a nascut Iair; el avea douazeci si trei de cetati in Galaad.

 • 23. Dar Ghesur si Aram au luat de la ei satele lui Iair; cu Chenatul si satele lui, saizeci de cetati. Toate acestea erau ale fiilor lui Machir, tatal lui Galaad.
  Nm 32:40-42

 • 24. Dupa moartea lui Hetron, Caleb a intrat la Efrata, femeia lui Hetron, tatal sau, iar ea i l-a nascut pe Asur, tatal lui Tecoa.

 • 25. Fiii lui Ierahmeel - intaiul nascut al lui Hetron -: Ram, intaiul-sau-nascut, apoi Vuna, Oren, Otem si Ahia.

 • 26. Ierahmeel a mai avut si o alta femeie, care se numea Atara; aceasta este mama lui Onam.

 • 27. Fiii lui Ram - intaiul nascut al lui Ierahmeel -: Maat, Iamin si Echer.

 • 28. Fiii lui Onam: Samai si Iada. Fiii lui Samai: Nadab si Abisur.

 • 29. Numele femeii lui Abisur era Abihail; aceasta i-a nascut pe Ahban si pe Molid.

 • 30. Fiii lui Nadab: Seled si Efraim. Seled insa a murit fara copii.

 • 31. Fiul lui Efraim a fost Isei; fiul lui Isei a fost Sesan, iar fiul lui Sesan a fost Ahlai.

 • 32. Fiii lui Iada, fratele lui Samai: Ieter si Ionatan; Ieter a murit fara copii.

 • 33. Fiii lui Ionatan: Pelet si Zaza. Acestia sunt fiii lui Ierahmeel.

 • 34. Sesan n'a avut fii, ci doar fiice. Sesan avea un serv egiptean, care se numea Iarha.

 • 35. Sesan i-a dat de femeie lui Iarha, servul sau, pe una din fiicele sale, iar ea i l-a nascut acestuia pe Atai.

 • 36. Atai i-a dat nastere lui Natan, iar lui Natan i s'a nascut Zabad.

 • 37. Zabad i-a dat nastere lui Eflal, iar lui Eflal i s'a nascut Obed.

 • 38. Lui Obed i s'a nascut Iehu, iar lui Iehu i s'a nascut Azaria.

 • 39. Azaria i-a dat nastere lui Helet, iar lui Helet i s'a nascut Eleasa.

 • 40. Lui Eleasa i s'a nascut Sismai, iar lui Sismai i s'a nascut Salum.

 • 41. Salum i-a dat nastere lui Iecamia, iar lui Iecamia i s'a nascut Elisama.

 • 42. Fiul lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, a fost Mesa, intaiul-sau-nascut, tatal lui Zif. Acesta i-a dat nastere lui Maresa, tatal lui Hebron.

 • 43. Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem si Sema.

 • 44. Lui Sema i s'a nascut Raham, tatal lui Iorachean; iar lui Rechem i s'a nascut Samai.

 • 45. Fiul acestuia a fost Maon, iar Maon este tatal lui Bet-Tur.

 • 46. Iar Efa, tiitoarea lui Caleb, i-a nascut pe Haran, Mota si Gazez; iar Haran a fost tatal lui Gazez.

 • 47. Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotan, Ghesan, Pelet, Efa si Saaf.

 • 48. Maaca, tiitoarea lui Caleb, i-a nascut pe Seber si pe Tirhana.

 • 49. Tot ea i-a nascut pe Saaf, tatal Madmanei, pe Seva, tatal Macbenei si tatal Ghibeii. Fiica lui Caleb este Acsa.

 • 50. Acestia au fost fiii lui Caleb. Fiii lui Hur: intaiul-nascut al Efratei, Sobal, tatal lui Chiriat-Iearim,

 • 51. Salma, tatal lui Betleem, Haref, tatal lui Bedgader.

 • 52. Sobal, tatal lui Chiriat-Iearim, i-a avut fii pe Haroe, Hati si Hamenuhot

 • 53. si familiile lui Chiriat-Iearim: Itrienii, Putienii, Sumatienii si Misraenii; din acestea se trag Toreenii si Estaulenii.

 • 54. Fiii lui Salma: Betleem, Netofatitii, Atrot-Bet-Ioab, jumatate din Manahteni, Toareni,

 • 55. familiile Soferitilor, care traiau in Iabet, Tiratitii, Simatitii si Sucatitii. Acestia sunt Chineenii, care se trag din Hamat, tatal casei lui Recab.
  Ir 35:2

Biblia Ortodoxa