Cetatile de scapare.

 • 1. Si i-a grait Domnul lui Iosua, zicand:

 • 2. "Vorbeste-le fiilor lui Israel si spune-le: Randuiti cetatile in care sa scape fugarii, despre care Eu v'am grait prin Moise 1;
  Nm 35:6, Nm 35:11, Dt 19:2

 • 3. ca sa poata scapa acolo ucigasul care fara voia lui a luat viata cuiva, fara sa fi avut inainte un astfel de gand. Si va vor fi ele cetati de scapare, ca nu cumva ucigasul sa fie omorat de rudele celui ucis mai inainte de a fi fost el adus in fata adunarii, pentru judecata.
  Nm 35:12

 • 4. Acela, dupa ce a fugit in una din aceste cetati, va sta la poarta cetatii 2 si va spune ce are de spus in fata batranilor acelei cetati, iar obstea il va primi si-i va da un loc, iar el va locui cu ei.

 • 5. Iar daca ruda celui ucis va alerga in cautarea lui, ei nu-l vor da pe ucigas in mainile ei, pentru ca el din nestiinta l-a lovit pe aproapele sau, iar nu pentru ca mai inainte l-ar fi urat.

 • 6. Si va locui el in cetatea aceea pana cand va sta la judecata in fata adunarii sau pana cand va muri arhiereul acelor zile 3; atunci ucigasul se va intoarce si se va duce in cetatea sa si la casa lui, de unde fugise".
  Nm 35:12

 • 7. Iar el [Iosua] a randuit Chedesul in Galileea, in muntele lui Neftali, si Sichemul in muntele lui Efraim si Chiriat-Arba - adica Hebronul - in muntele lui Iuda.
  Nm 35:14, Dt 19:9, Ios 21:21, Ios 21:32, Os 6:9

 • 8. Iar dincolo de Iordan, in fata Ierihonului, spre rasarit, a randuit: Beterul, in sesul pustiului din semintia lui Ruben; Ramot, in Galaad, in semintia lui Gad, si Golan, in Vasan, in semintia lui Manase.
  Dt 4:43, Ios 21:27, Ios 21:38, Nm 35:14, Dt 19:9, Ios 21:21, Ios 21:32

 • 9. Acestea sunt cetatile randuite pentru toti fiii lui Israel si pentru strainii ce locuiesc printre ei 4, pentru ca acolo sa fuga cel ce fara voie a luat viata cuiva, ca nu cumva ruda celui ucis sa-l omoare inainte de a fi stat el la judecata in fata adunarii.

Biblia Ortodoxa