Calatoria lui Ezdra la Ierusalim.

 • 1. "Iata-i pe capii de familie, carmuitorii care s'au urcat cu mine in timpul domniei lui Artaxerxe, regele Babilonului:
  3Ezr 8:28-64

 • 2. Din fiii lui Finees: Ghersom; din fiii lui Itamar: Daniel; din fiii lui David: Hatus;
  3Ezr 8:28-64

 • 3. din fiii lui Secania si din fiii lui Paros: Zaharia si, impreuna cu el, o ceata de o suta cincizeci;
  3Ezr 8:28-64

 • 4. din fiii lui Pahat-Moab: Elioenai, fiul lui Zerahia si, impreuna cu el, doua sute de barbati;
  3Ezr 8:28-64

 • 5. din fiii lui Zatu: Secania, fiul lui Iahaziel, cu trei sute de barbati;
  3Ezr 8:28-64

 • 6. din fiii lui Adin: Ebed, fiul lui Ionatan, cu cincizeci de barbati;
  3Ezr 8:28-64

 • 7. din fiii lui Elam: Isaia, fiul lui Atalia, cu saptezeci de barbati;
  3Ezr 8:28-64

 • 8. din fiii lui Sefatia: Zebadia, fiul lui Micael, cu optzeci de barbati;
  3Ezr 8:28-64

 • 9. din fiii lui Ioab: Obadia, fiul Iehiel, cu doua sute optsprezece barbati;
  3Ezr 8:28-64

 • 10. din fiii lui Bani: Selomit, fiul lui Iosifia, cu o suta saizeci de barbati;
  3Ezr 8:28-64

 • 11. din fiii lui Bebai: Zaharia, fiul lui Bebai, cu douazeci si opt de barbati;
  3Ezr 8:28-64

 • 12. din fiii lui Azgad: Iohanan, fiul lui Hacatan, cu o suta zece barbati;
  3Ezr 8:28-64

 • 13. si cei din urma din fiii lui Adonicam, ale caror nume erau: Elifelet, Ieiel si Semaia, cu saizeci de barbati;
  3Ezr 8:28-64

 • 14. din fiii lui Bigvai: Utai si Zabud, cu saptezeci de barbati.
  3Ezr 8:28-64

 • 15. Pe acestia i-am adunat eu la raul ce curge prin Ahava 1, si am poposit acolo trei zile. Iar cand am cercetat eu poporul si pe preoti, n''am aflat acolo pe nimeni din fiii lui Levi. 2
  3Ezr 8:28-64

 • 16. Si i-am chemat pe fruntasii Eleazar, Ariel, Semaia, Elnatan, Iariv, Elnatan, Natan, Zaharia si Mesulam si pe iscusitii Ioiarib si Elnatan
  3Ezr 8:28-64

 • 17. si i-am trimis la capeteniile din tinutul Casifia si am pus in gura lor cuvintele pe care sa le graiasca lui Ido si fratilor sai natinei din tinutul Casifia, ca sa ne aduca noua cantareti pentru templul Dumnezeului nostru.
  3Ezr 8:28-64

 • 18. Si fiindca mana cea buna a Dumnezeului nostru era cu noi, ne-au adus un om intelept din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel (la inceput au venit fiii si fratii sai, optsprezece 3),
  Ezr 7:6, 3Ezr 8:28-64

 • 19. precum si pe Hasabia si pe Isaia din fiii lui Merari, impreuna cu fratii sai si cu fiii acestora, douazeci.
  3Ezr 8:28-64

 • 20. Iar din natinei - cei pe care David si dregatorii lui i-au randuit in slujba levitilor -: doua sute douazeci de natinei; acestia toti au fost adunati pe numele fiecaruia.
  3Ezr 8:28-64

 • 21. Si acolo, la raul Ahava, am randuit post, ca sa ne smerim in fata Dumnezeului nostru, ca sa cerem de la El calatorie pe cale dreapta, pentru noi, pentru copiii nostri si pentru toata agonisita noastra.
  2Par 20:3, 3Ezr 8:28-64

 • 22. Ca mi-a fost rusine sa-i cer regelui o garda si calareti sa ne scape de vrajmasi pe drum; fiindca noi ii graisem regelui, zicand: - Mana Dumnezeului nostru este binefacatoare peste toti cei ce-L cauta, dar puterea si mania Sa sunt impotriva tuturor celor ce-L parasesc.
  Ezr 8:31, Ne 2:8, 3Ezr 8:28-64

 • 23. Asa am postit si L-am rugat pentru aceasta pe Dumnezeul nostru; iar El ne-a auzit.
  Ps 142:1, 3Ezr 8:28-64

 • 24. Si am ales de-o parte doisprezece insi din capeteniile preotilor: pe Serevia, pe Hasabia si, impreuna cu ei, pe zece din fratii lor.

 • 25. Si le-am dat, cu cantarul, aurul si argintul si vasele afierosite templului Dumnezeului nostru, cele daruite de rege si de sfetnicii sai si de dregatorii sai si de intregul Israel ce se afla acolo.
  Ezr 7:15, 3Ezr 8:28-64

 • 26. Si am pus in mainile lor sase sute cincizeci de talanti de argint si o suta de vase de argint si o suta de talanti de aur
  3Ezr 8:28-64

 • 27. si douazeci de vase de aur pretuind o mie de drahme, precum si vase de arama din cea mai buna, tot atat de dorita ca si aurul.
  3Ezr 8:28-64

 • 28. Si le-am zis: - Voi sunteti sfintitii Domnului, vasele sunt sfintite, iar argintul si aurul Ii sunt aduse de bunavoie Domnului, Dumnezeului parintilor vostri.
  2Par 23:6, 3Ezr 8:28-64

 • 29. Fiti veghetori si paziti-le pana ce le veti pune inaintea mai-marilor preotilor si levitilor si capilor de familie in Ierusalim, in camarile templului Domnului.
  2Par 23:6, 3Ezr 8:28-64

 • 30. Asa ca preotii si levitii au primit, cu cantarul, argintul si aurul si vasele pe care sa le duca la Ierusalim in templul Dumnezeului nostru.
  3Ezr 8:28-64

 • 31. Si am plecat de la raul Ahava in cea de a douasprezecea zi a lunii intai, ca sa ajungem la Ierusalim; si mana Dumnezeului nostru a fost peste noi si ne-a scapat din mana vrajmasului si de cei ce ni se impotriveau pe drum.
  Ezr 8:22, 3Ezr 8:28-64

 • 32. Si am sosit la Ierusalim si am ramas acolo trei zile.
  3Ezr 8:28-64

 • 33. Iar in cea de a patra zi am dat, cu cantarul, argintul si aurul si vasele la templul Dumnezeului nostru, in mana preotului Meremot, fiul lui Urie, cu el fiind Eleazar, fiul lui Finees, precum si levitii Iozabat, fiul lui Iosua, si Noadia, fiul lui Binui.
  3Ezr 8:28-64

 • 34. Pe toate le-am dat cu numar si cu masura, iar greutatea s'a insemnat in scris.
  3Ezr 8:28-64

 • 35. In vremea aceea, fiii surghiunului, cei ce venisera din robie, I-au adus arderi-de-tot Dumnezeului lui Israel: doisprezece vitei - pentru tot Israelul -, nouazeci si sase de berbeci, saptezeci si sapte de miei, doisprezece iezi ca jertfa pentru pacat: toate, arderi-de-tot Domnului.
  Ezr 6:17, 3Ezr 8:28-64

 • 36. Edictul regelui l-am dat satrapilor si guvernatorilor de peste Rau, iar acestia au dat cinstire poporului si templului lui Dumnezeu".
  3Ezr 8:28-64

Biblia Ortodoxa