Insemnare despre cei intorsi din robie. Incepe innoirea cetatii si a templului.

 • 1. Dupa aceasta au fost alesi, pentru intoarcere, capii de familie, dupa triburile lor, ca sa se ridice impreuna cu femeile lor, cu fiii si fiicele lor, cu slugile si slujnicele lor si cu vitele lor.

 • 2. Iar Darius a trimis cu ei o suta de calareti, pana ce i-au dus la Ierusalim cu pace, cu cantari, cu timpane si cu flaute.

 • 3. Si toti fratii lor cantau si jucau si s'au suit impreuna cu ei.

 • 4. Iata numele celor ce s'au ridicat, dupa familiile si dupa triburile lor, dupa numerosii lor capi de familie:

 • 5. Preotii, fiii lui Finees, fiul lui Aaron: Iosua, fiul lui Iotadac, fiul lui Sarai, si Ioachim, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel din casa lui David, din neamul lui Fares, din tribul lui Iuda,
  Mt 1:1, Mt 1:3, Mt 1:12, Lc 3:27

 • 6. cel care a grait cuvinte intelepte in fata lui Darius, regele Persilor, in cel de al doilea an al domniei acestuia, in luna lui Nisan, care era prima luna a anului.

 • 7. Si acestia sunt din Iuda, cei ce au iesit din robia in care traisera ca straini, aceea in care Nabucodonosor, regele Babilonului, ii adusese in Babilon

 • 8. si care s'au intors la Ierusalim si in tot cuprinsul Iudeii, fiecare in cetatea sa, cei care au venit cu Zorobabel si cu Iosua si Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehumi, Baana, carmuitorii lor.

 • 9. Numarul celor din neam si conducatorii lor: fiii lui Fares: 2172;

 • 10. fiii lui Sefatia: 472; fiii lui Arah: 756;

 • 11. fiii lui Pahat-Moab, printre fiii lui Iosua si ai lui Iacob: 2812;

 • 12. fiii lui Elam: 1254; fiii lui Zatu: 945; fiii lui Horve: 705; fiii lui Binui: 648;

 • 13. fiii lui Bebai: 633; fiii lui Azad: 3222;

 • 14. fiii lui Adonicam: 667; fiii lui Bigvai: 2066; fiii lui Adin: 454;

 • 15. fiii lui Ater: 92; fiii din Cheila si din Azeca: 67; fiii lui Azuran: 432;

 • 16. fiii lui Anania: 101; fiii lui Hasum: 32; fiii lui Betai: 323; fiii lui Hasoferet: 102;

 • 17. fiii din Beter: 3005; fiii din Betleem: 123;

 • 18. fiii din Netofa: 55; cei din Anatot: 158; cei din Bet-Azmavet: 42;

 • 19. cei din Chiriat-Iearim: 25; cei din Chefira si din Beerot: 743; cei din Piras, 700;

 • 20. cei din Hadias si Amidii: 422; cei din Rama si din Gheba: 621;

 • 21. cei din Micmas: 122; cei din Vetolio: 52; fiii lui Nefusim: 156;

 • 22. fiii lui Calamolal si Ono: 725; fiii din Ierihon: 345;

 • 23. fiii lui Senaa: 3330;

 • 24. Preotii: fiii lui Iedaia, fiul lui Iosua, intre fiii lui Eliasib: 972; fiii lui Esemirot: 1052;

 • 25. fiii lui Fasaron: 1047; fiii lui Carmi: 217.

 • 26. Levitii: fiii lui Iosua si Cadmiel si Binui si Hodavia: 74.

 • 27. Cantaretii: fiii lui Asaf: 128.

 • 28. Portarii, fiii lui Salum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Sobai, de toti: 139.

 • 29. Servitorii inchinati templului: fiii lui Tiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba,

 • 30. fiii lui Acub, fiii lui Cuta, fiii lui Chitab, fiii lui Hagab, fiii lui Salmai, fiii lui Hanan, fiii lui Catua, fiii lui Ghedur,

 • 31. fiii lui Eru, fiii lui Desan, fiii lui Noiva, fiii lui Haseva, fiii lui Gazera, fiii lui Aziu, fiii lui Finees, fiii lui Asara, fiii lui Vaste, fiii lui Asana, fiii lui Meani, fiii lui Nafisi, fiii lui Acuv, fiii lui Ahiva, fiii lui Asur, fiii lui Farachim, fiii lui Vasalot,

 • 32. fiii lui Meeda, fiii lui Cuta, fiii lui Harea, fiii lui Varhus, fiii lui Asirar, fiii lui Tomi, fiii lui Nasit, fiii lui Atifa,

 • 33. fiii slugilor lui Solomon, fiii lui Asapfion, fiii lui Farida, fiii lui Ieli, fiii lui Lozon, fiii lui Izdail, fiii lui Safet,

 • 34. fiii lui Aghiei, fiii lui Facaret, fiii lui Savia, fiii lui Sarotia, fiii lui Masia, fiii lui Gar, fiii lui Adus, fiii lui Suva, fiii lui Afera, fiii lui Varodis, fiii lui Savat, fiii lui Amon.

 • 35. Toti servitorii inchinati templului si fiii slugilor lui Solomon: 372.

 • 36. Iar cei care au iesit din Tel-Melah si Tel-Harsa, cu conducatorul lor Haraath, si din Cherub-Adan si Imer

 • 37. si nu puteau sa-si arate neamurile si triburile, cum ca anume fac parte din Israel, au fost fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiul lui Necoda: 652.

 • 38. Si dintre preotii ce se aflau in slujba preotiei, dar nu au fost gasiti in condici, fiii lui Hobaia, fiii lui Hacot, fiii lui Iadua - cel care o luase de sotie pe Avghia, din fiicele lui Barzilai, caruia el ii luase si numele -;

 • 39. si, cercetandu-se dupa hrisovul de rudenie al acestora si neaflandu-se nimic, au fost inlaturati de la preotie.

 • 40. Iar Neemia si Ataria le-au spus ca ei nu vor avea parte din cele sfinte pana ce se va ridica arhiereu imbracat cu Urim si Tumim.
  Ne 7:65

 • 41. Asa ca cei din Israel - cei de la doisprezece ani in sus -, in afara de slugi si slujnice, erau patruzeci si doua de mii trei sute saizeci. Slugile si slujnicele lor: 7337; cantareti si cantarete: 245;
  Ezr 2:64, Ne 7:66-67

 • 42. camile: 435; cai: 736; catari: 245; asini: 5525.

 • 43. Si cand au ajuns ei la templul Domnului din Ierusalim, unii dintre capii de familii au fagaduit sa ridice, dupa puterile lor, templul lui Dumnezeu, pe locul lui,

 • 44. si sa dea la vistieria templului, pentru lucruri, o mie de mine de aur si cinci mii de mine de argint si o suta de vesminte preotesti.

 • 45. Asa ca preotii si levitii si cei din popor s'au salasluit in Ierusalim si in tara, precum si cantaretii si portarii; si tot Israelul in satele lor.

 • 46. Si sosind luna a saptea, cand fiii lui Israel se aflau fiecare in locul sau, s'au adunat cu totii, ca unul, la intrarea primei porti, cea dinspre rasarit.
  Ezr 3:1-2

 • 47. Acolo au stat Iosua, fiul lui Iotadac, si fratii sai, si preotii, si Zorobabel, fiul lui Salatiel, si fratii sai, si au pregatit jertfelnicul Dumnezeului lui Israel,
  Ezr 3:1-2

 • 48. ca sa aduca pe el arderi-de-tot, asa cum este scris in cartea lui Moise, omul lui Dumnezeu.
  Ezr 3:1-2

 • 49. Si s'au adunat impotriva lor unele din celelalte neamuri ale tarii. Dar ei au ridicat jertfelnicul pe locul sau, cu toata dusmania celorlalte neamuri. Si toate celelalte neamuri de pe pamant ii asupreau, dar ei aduceau jertfe la vreme si arderi-de-tot Domnului, dimineata si seara.

 • 50. Si au praznuit sarbatoarea corturilor, dupa cum era randuit in lege, si au adus jertfe in toate zilele, asa cum se cuvenea;

 • 51. si, dupa acestea, aducerile cele neincetate si jertfa zilelor de odihna si a lunilor noi si a tuturor sarbatorilor celor sfintite.

 • 52. Si cei ce au fagaduit vreun dar de bunavoie lui Dumnezeu, din ziua intai a lunii a saptea au inceput a-I aduce jertfe lui Dumnezeu, caci templul lui Dumnezeu inca nu fusese zidit.

 • 53. Si cu bucurie au dat pietrarilor si dulgherilor bani si mancaruri si bauturi, iar Sidonienilor si Tirienilor le-au dat care ca sa aduca din Liban lemn de cedru spre a-l duce apoi cu plutele pana in portul din Ioppe, dupa cum le poruncise Cirus, regele Persilor.

 • 54. Iar in cel de al doilea an, in luna a doua, dupa sosirea la templul lui Dumnezeu din Ierusalim, s'au apucat de lucru Zorobabel, fiul lui Salatiel, si Iosua, fiul lui Iotadac, si fratii lor si preotii si levitii si toti cei ce venisera din robie in Ierusalim
  Mt 1:12, Lc 3:27

 • 55. si au pus temelia templului lui Dumnezeu in prima zi a lunii a doua, in cel de al doilea an dupa ce venisera in Iudeea si in Ierusalim.

 • 56. Pe levitii de la douazeci de ani in sus i-au pus peste lucrurile Domnului. Apoi s'au ridicat Iosua cu fiii si cu fratii sai, Cadmiel, fratele lui, si fiii lui Hodavia si fiii lui Iuda, fiul lui Henadad, impreuna cu fiii si fratii, toti levitii cei impreuna-carmuitori peste lucruri, savarsind cele de cuviinta in templul lui Dumnezeu.

 • 57. Asa au durat zidarii templul lui Dumnezeu. Si au stat preotii toti in vesminte, cu cantari si cu trambite, iar levitii, fiii lui Asaf, Il laudau pe Domnul in timbale, binecuvantand dupa randuiala lui David, regele lui Israel;

 • 58. si cu glas mare au cantat laude spre slava Domnului, fiindca bunatatea si slava Lui sunt in veci in tot Israelul.

 • 59. Si intregul popor a trambitat si a strigat cu glas mare, dand lauda Domnului pentru ridicarea templului lui Dumnezeu.

 • 60. Si dintre preoti si leviti si dintre capii de familie au venit batranii care vazusera locasul cel de dinainte si zidirea celui de acum; cu plangere si strigat mare au venit,

 • 61. iar multimea se bucura sunand din trambite si strigand cu glas mare,

 • 62. asa ca poporul nu mai auzea trambitele din pricina plansului poporului; caci multime era, care trambita foarte tare, incat se auzea de departe.

 • 63. Si auzind vrajmasii neamului lui Iuda si ai lui Veniamin, au venit sa afle ce inseamna glasul acesta al trambitelor;
  Ezr 4:1-5

 • 64. si au aflat ca cei intorsi din robie zidesc templul Domnului, Dumnezeului lui Israel.
  Ezr 4:1-5

 • 65. Si, venind la Zorobabel si la Iosua si la capii de familie, le-au zis: "Vom zidi si noi impreuna cu voi;
  Ezr 4:1-5

 • 66. caci si noi, ca si voi, ascultam de Domnul vostru si-I jertfim inca din vremea lui Asarhadon, regele Asirienilor, care ne-a stramutat aici".
  Ezr 4:1-5

 • 67. Dar Zorobabel si Iosua si capii de familie ai lui Israel au zis: "Nu putem zidi impreuna templul Domnului, Dumnezeului nostru,
  Ezr 4:1-5

 • 68. ci numai noi I-l vom zidi Domnului lui Israel, asa cum ne-a randuit noua Cirus, regele Persilor".
  Ezr 4:1-5

 • 69. Dar neamurile tinutului, impotrivindu-se celor din Iudeea si tinandu-se de capul lor, impiedicau zidirea;
  Ezr 4:1-5

 • 70. si facand ei sfaturi viclene si uneltiri, au impiedicat terminarea zidirii pe toata durata cat a trait regele Cirus.
  Ezr 4:1-5

 • 71. Si opriti au fost de la zidire vreme de doi ani, pana [a inceput] domnia lui Darius.

Biblia Ortodoxa