Drumul si popasurile lui Israel intre Egipt si Iordan. Porunci pentru impartirea Canaanului.

 • 1. Iata acum popasurile fiilor lui Israel, dupa ce au iesit ei din tara Egiptului, impreuna cu ostirile lor, sub mana lui Moise si Aaron.

 • 2. Moise este cel ce, din porunca Domnului, a scris pornirile si popasurile lor; iar popasurile calatoriei lor sunt acestea:

 • 3. In luna intai, in cea de a cincisprezecea zi a lunii intai, a doua zi de Pasti, fiii lui Israel au iesit, cu mana inalta 1, sub ochii insisi ai tuturor Egiptenilor,
  Ies 12:37

 • 4. in timp ce Egiptenii ii ingropau pe toti cei ce murisera dintre ei, pe toti intai-nascutii pe care-i lovise Domnul in tara Egiptului: cand si asupra dumnezeilor lor a facut Domnul izbanda.
  Ies 12:12, Ps 135:10

 • 5. Si daca fiii lui Israel au pornit din Ramses 2, au poposit in Sucot.
  Ies 12:37

 • 6. Pornind apoi din Sucot, au tabarat la Etam, care este la marginea pustiului.
  Ies 13:20

 • 7. Din Etam au pornit si s'au indreptat spre Pi-Hahirot, care este in fata Baal-Tefonului, si si-au asezat tabara in dreptul Migdolului.
  Ies 14:2

 • 8. Pornind apoi din Pi-Hahirot, au trecut prin mijlocul marii in pustie si, mergand cale de trei zile prin pustiul Etam, si-au asezat tabara la Mara.
  Ies 15:22-23, Ps 113:3, 1Co 10:1

 • 9. Plecand de la Mara, au venit la Elim. In Elim insa erau douasprezece izvoare de apa si saptezeci de finici si au tabarat acolo langa apa.
  Ies 15:27

 • 10. Pornind apoi din Elim, au tabarat langa Marea Rosie.

 • 11. Au pornit apoi de la Marea Rosie si au tabarat in pustiul Sin.
  Ies 16:1

 • 12. Pornind din pustiul Sin, au poposit la Dofca.

 • 13. Pornind din Dofca, au tabarat la Alus.

 • 14. Pornind din Alus, si-au asezat tabara la Rafidim; acolo nu avea poporul apa de baut.
  Ies 17:1

 • 15. Pornind din Rafidim, au tabarat in pustiul Sinai.
  Ies 19:2

 • 16. Iar dupa ce au pornit din pustiul Sinai, au poposit la Chibrot-Hataava.

 • 17. Pornind din Chibrot-Hataava, au tabarat in Haserot.
  Nm 11:35

 • 18. Pornind din Haserot, au poposit la Ritma.

 • 19. Pornind din Ritma, si-au asezat tabara la Rimon-Peret.

 • 20. Pornind din Rimon-Peret, au tabarat la Libna.

 • 21. Pornind din Libna, au tabarat la Risa.

 • 22. Pornind din Risa, si-au asezat tabara la Chehelata.

 • 23. Pornind din Chehelata, au tabarat pe muntele Safer.

 • 24. Pornind de pe muntele Safer, au poposit in Harada.

 • 25. Pornind din Harada, au tabarat la Machelot.

 • 26. Pornind din Machelot, au poposit in Tahat.

 • 27. Pornind din Tahat, s'au asezat cu tabara in Tarah.

 • 28. Pornind din Tarah, au tabarat in Mitca.

 • 29. Pornind din Mitca, au tabarat la Hasmona.

 • 30. Pornind din Hasmona, au poposit la Moserot.

 • 31. Pornind din Moserot, si-au asezat tabara la Bene-Iaacan.

 • 32. Pornind din Bene-Iaacan, au tabarat la Hor-Hagghidgad.

 • 33. Pornind din Hor-Hagghidgad, au poposit la Iotbata.
  Dt 10:7

 • 34. Pornind din Iotbata, au tabarat la Abrona.

 • 35. Pornind din Abrona, si-au asezat tabara la Etion-Gheber.

 • 36. Pornind din Etion-Gheber, au poposit in pustiul Sin. Plecand din pustiul Sin, au tabarat in pustiul Faran, adica la Cades,
  Nm 20:1

 • 37. iar din Cades au purces si au poposit la muntele Hor, in apropiere de tara Edomului.
  Nm 20:22

 • 38. Aici s'a suit Aaron preotul in muntele Hor, din porunca Domnului, si a murit acolo, in anul al patruzecilea de la iesirea fiilor lui Israel din tara Egiptului, in luna a cincea, in prima zi a lunii.
  Nm 20:25, Nm 20:28, Dt 32:50

 • 39. Aaron era de o suta douazeci si trei de ani cand a murit in muntele Hor.

 • 40. Atunci Canaaneanul, regele Aradului, care locuia in tara Canaanului 3, a auzit despre venirea fiilor lui Israel.
  Nm 21:1

 • 41. Acestia insa, plecand de la muntele Hor, au tabarat la Talmona.

 • 42. Pornind din Talmona, au poposit la Punon.

 • 43. Pornind din Punon, au tabarat la Obot.
  Nm 21:10

 • 44. Pornind din Obot, au poposit la Iie-Abarim, dincoace de hotarele lui Moab.
  Nm 21:11

 • 45. Pornind de la Iie-Abarim, au tabarat la Dibon-Gad.

 • 46. Pornind de la Dibon-Gad, au poposit la Almon-Diblataim.

 • 47. Pornind de la Almon-Diblataim, au tabarat in muntii Abarim, in fata lui Nebo.

 • 48. Pornind de la muntii Abarim, au poposit in sesurile Moabului, la Iordan, in fata Ierihonului.
  Nm 22:1

 • 49. Si pornind din sesurile Moabului, si-au asezat tabara la Iordan, intre Bet-Iesimot si Abel-Sitim, spre apus de Moab.

 • 50. Grait-a Domnul cu Moise in sesurile Moabului, la Iordan, in fata Ierihonului, zicand:
  Nm 26:3

 • 51. "Vorbeste fiilor lui Israel si spune-le: - Cand veti trece peste Iordan, in tara Canaanului,

 • 52. sa-i nimiciti 4 din fata voastra pe toti locuitorii tarii, si sa le stricati toate jertfelnicele, sa le nimiciti toti idolii cei turnati, si toti stalpii lor sa-i sfaramati.
  Ies 23:24, Dt 7:5, Jd 2:2

 • 53. Si dupa ce-i veti nimici pe toti locuitorii tarii, voi sa locuiti intr'insa, caci voua v'am dat pamantul lor ca mostenire.
  Dt 7:5, Ios 11:12

 • 54. Pamantul lor il vei imparti prin sorti, dupa semintiile voastre: celor mai numerosi le veti da o mostenire mai mare, iar celor mai putin numerosi le veti da o mostenire mai mica; fiecaruia unde-i va cadea sortul, acolo sa-i fie partea. Dupa neamurile voastre parintesti veti imparti mosia.
  Nm 26:54

 • 55. Dar daca nu-i veti nimici din fata voastra pe locuitorii tarii, atunci cei ramasi din ei vor fi spini in ochii vostri si bolduri in coastele voastre, si vrajmasi au sa va fie'n tara'n care veti trai,
  Ies 23:33, Ies 34:12, Dt 7:16, Ios 23:13, Jd 2:3, Iz 28:24

 • 56. si ce-aveam Eu de gand sa le fac lor, voua va voi face".

Biblia Ortodoxa