Numararea din nou a poporului.

 • 1. Si a fost ca dupa aceasta pedeapsa a grait Domnul catre Moise si catre Eleazar, fiul lui Aaron preotul, zicand:

 • 2. "Numarati intreaga obste a fiilor lui Israel, de la douazeci de ani in sus, dupa familiile lor, pe toti cei buni de razboi in Israel" 1.
  Nm 1:2

 • 3. Atunci Moise si Eleazar preotul le-au grait in sesurile Moabului, la Iordan, in dreptul Ierihonului, zicand:
  Nm 33:50

 • 4. "... de la douazeci de ani in sus" - asa cum i-a grait Domnul lui Moise 2. Iata fiii lui Israel care au iesit din tara Egiptului 3:
  Nm 1:3

 • 5. Ruben, intaiul-nascut al lui Israel. Fiii lui Ruben: Enoh si neamul lui Enoh; din Falu, neamul Faluitilor.
  Fc 46:8-9, Ies 6:14, 1Par 5:1

 • 6. Din Hetron, neamul Hetronitilor; din Carmi, neamul Carmitilor.

 • 7. Acestea sunt neamurile lui Ruben; si s'au numarat patruzeci si trei de mii sapte sute treizeci.

 • 8. Fiul lui Falu: Eliab.

 • 9. Fiii lui Eliab: Nemuel, Datan si Abiron. Datan si Abiron sunt aceia care s'au raznit de obste si s'au ridicat impotriva lui Moise si a lui Aaron impreuna cu partasii lui Core, cand acestia au starnit razvratire impotriva Domnului
  Nm 16:1

 • 10. si si-a deschis pamantul gura si i-a inghitit, pe ei si pe Core; si impreuna cu ei au murit si partasii lor, cand focul a mistuit doua sute cincizeci de oameni; si au ramas ei ca pilda.
  Nm 16:32, Nm 16:35

 • 11. Dar fiii lui Core n'au murit.

 • 12. Fiii lui Simeon, dupa familiile lor: din Iemuel, neamul Iemuelilor; din Iamin, neamul Iaminilor; din Iachin, neamul Iachinilor;
  Fc 46:10, Ies 6:15

 • 13. din Zerah, neamul Zerahilor; din Saul, neamul Saulitilor.

 • 14. Acestea sunt neamurile cele din Simeon, la a caror numaratoare s'au gasit douazeci si doua de mii doua sute.

 • 15. Fiii lui Gad, dupa neamurile lor: din Tefon, neamul Tefonienilor; din Haghi, neamul Haghitilor; din Sunie, neamul Sunienilor;
  Fc 46:16

 • 16. din Ozni, neamul Oznienilor; din Eri, neamul Erienilor;
  Fc 46:16

 • 17. din Arod, neamul Arodeilor; din Areli, neamul Arelienilor.
  Fc 46:16

 • 18. Acestea sunt neamurile fiilor lui Gad, la a caror numaratoare s'au gasit patruzeci de mii cinci sute.

 • 19. Fiii lui Iuda: Ir si Onan, Sela, Fares si Zara; insa Ir si Onan au murit in tara Canaanului.
  Fc 38:3-5, Fc 46:12

 • 20. Si fiii lui Iuda, dupa neamurile lor: din Sela, neamul Selaenilor; din Fares, neamul Fareseilor; din Zara, neamul Zaraenilor.

 • 21. Fiii lui Fares: din Hesron, neamul Hesroneilor; din Hamul, neamul Hamulienilor.
  Fc 46:12, 1Par 2:5

 • 22. Acestea sunt neamurile din Iuda, la a caror numaratoare s'au gasit saptezeci si sase de mii cinci sute.

 • 23. Fiii lui Isahar, dupa neamurile lor: din Tola, neamul Tolaenilor; din Fuva, neamul Fuvaenilor;
  Fc 46:13

 • 24. din Iasub, neamul Iasubienilor; din Simron, neamul Simronienilor.
  Fc 46:13

 • 25. Acestea sunt neamurile din Isahar, la a caror numaratoare s'au gasit saizeci si patru de mii trei sute.

 • 26. Fiii lui Zabulon, dupa neamurile lor: din Sered, neamul Seredienilor; din Elon, neamul Elonienilor; din Iahleil, neamul Iahleililor.
  Fc 46:14

 • 27. Acestea sunt neamurile din Zabulon, la a caror numaratoare s'au gasit saizeci de mii cinci sute.

 • 28. Fiii lui Iosif: Manase si Efraim.

 • 29. Fiii lui Manase, dupa neamurile lor: din Machir, neamul Machirienilor; din Machir s'a nascut Galaad si din Galaad este neamul Galaadenilor.
  Fc 46:20, Ios 17:1

 • 30. Fiii lui Galaad: din Iezer, neamul Iezerienilor; din Helec, neamul Helecienilor;

 • 31. din Asriel, neamul Asrielienilor; din Sechem, neamul Sechemienilor;

 • 32. din Semida, neamul Semidienilor; din Hefer, neamul Heferienilor.

 • 33. Salfaad, fiul lui Hefer, n'a avut fii, ci numai fiice; numele fiicelor lui Salfaad: Mahla, Noa, Hogla, Milca si Tirta.
  Nm 27:1, Nm 36:10-11

 • 34. Acestea sunt neamurile lui Manase, la a caror numaratoare s'au gasit cincizeci si doua de mii sapte sute.

 • 35. Fiii lui Efraim, dupa neamurile lor: din Sutelah, neamul Sutelahienilor; din Becher, neamul Becherienilor; din Tahan, neamul Tahanienilor.

 • 36. Iar fiii lui Sutelah: din Eran, neamul Eranienilor.

 • 37. Acestea sunt neamurile fiilor lui Efraim, la a caror numaratoare s'au gasit treizeci si doua de mii cinci sute. Acestia sunt fiii lui Iosif dupa neamurile lor.

 • 38. Fiii lui Veniamin, dupa neamurile lor: din Bela, neamul Belaenilor; din Asbel, neamul Asbelienilor; din Ahiram, neamul Ahiramienilor;

 • 39. din Sefufam, neamul Sefufamienilor; din Hufam, neamul Hufamienilor.

 • 40. Iar fiii lui Bela: Ard si Naaman: din Ard, neamul Ardienilor si din Naaman, neamul Naamanienilor.

 • 41. Acestia sunt fiii lui Veniamin dupa neamurile lor, la a caror numaratoare s'au gasit patruzeci si cinci de mii sase sute.

 • 42. Fiii lui Dan, dupa neamurile lor: din Suham, neamul Suhamienilor. Acestea sunt familiile lui Dan, dupa neamurile lor.

 • 43. Si neamurile lui Suhan, la numaratoarea lor, au fost de toate saizeci si patru de mii patru sute.

 • 44. Fiii lui Aser, dupa neamurile lor: din Imna, neamul Imnaenilor; din Isba, neamul Isbaenilor; din Verie, neamul Verienilor.

 • 45. Din fiii lui Verie: din Heber, neamul Heberienilor; din Malchiel, neamul Malchielilor.

 • 46. Si numele fiicei lui Aser a fost Serah.

 • 47. Acestea sunt neamurile fiilor lui Aser, la a caror numaratoare s'au gasit cincizeci si trei de mii patru sute.

 • 48. Fiii lui Neftali, dupa neamurile lor: din Iahteel, neamul Iahteelienilor; din Guni, neamul Gunienilor.
  Fc 46:24

 • 49. Din Ieter, neamul Ieterienilor; din Silem, neamul Silemienilor.
  Fc 46:24

 • 50. Acestea sunt neamurile lui Neftali, dupa familiile lor, la a caror numaratoare s'au gasit patruzeci si cinci de mii patru sute.

 • 51. Iata numarul fiilor lui Israel, al celor ce au intrat la numaratoare: sase sute una mii sapte sute treizeci.

 • 52. Apoi a grait Domnul catre Moise, zicand:

 • 53. "Acestora li se va imparti pamantul, sa-l mosteneasca dupa numarul numelor lor;

 • 54. celor mai multi le vei da mosie mai mare, iar celor mai putini le vei da mosie mai mica; fiecaruia sa i se dea mosie potrivit cu ceea ce s'a socotit la numaratoare.
  Nm 33:54

 • 55. Pamantul se va imparti prin sorti, anume dupa neamul semintiilor lor sa-si primeasca si partile:

 • 56. prin sorti vei imparti mosia intre cei multi si cei putini".

 • 57. Iata-i acum pe fiii lui Levi, dupa neamurile lor: din Gherson, neamul Ghersonienilor; din Cahat, neamul Cahatienilor; din Merari, neamul Merarienilor.
  Fc 46:11, Ies 6:16, Nm 3:17, 1Par 5:27, 1Par 23:6

 • 58. Iata neamurile fiilor lui Levi: neamul lui Libni, neamul lui Hebron, neamul lui Mahli, neamul lui Musi si neamul lui Core. Din Cahat s'a nascut Amram.
  Nm 3:19

 • 59. Femeia acestuia se numea Iochebed, fiica lui Levi, pe care femeia lui Levi i-a nascut-o in Egipt; iar ea i-a nascut lui Amram pe Aaron, pe Moise si pe Mariam, sora lor.
  Ies 2:2, Ies 6:20, 1Par 23:13

 • 60. Lui Aaron i s'au nascut: Nadab si Abiud, Eleazar si Itamar.

 • 61. Dar Nadab si Abiud au murit cand au adus foc strain inaintea Domnului, in pustia Sinai.
  Lv 10:1, Nm 3:4, 1Par 24:2

 • 62. Si s'au numarat toti cei de parte barbateasca de la o luna in sus si s'au gasit douazeci si trei de mii; caci acestia nu fusesera numarati impreuna cu fiii lui Israel, pentru ca nu li s'a dat mostenire printre fiii lui Israel.

 • 63. Acestia sunt cei numarati de Moise si de Eleazar preotul, cei ce i-au numarat pe fiii lui Israel in sesurile Moabului, langa Iordan, in dreptul Ierihonului.

 • 64. Printre ei nu se afla nici unul din fiii lui Israel numarati de Moise si de preotul Aaron in pustia Sinai,
  Nm 1:19

 • 65. caci Domnul le spusese acestora ca vor muri toti in pustie - si n'a ramas din ei nici unul, in afara de Caleb, fiul lui Iefone, si de Iosua al lui Navi.
  Nm 14:28-30, Nm 32:10-11, Dt 1:36, Dt 2:14, 1Co 10:5

Biblia Ortodoxa