Biblia Ortodoxa

Comentariu

Versetele urmatoare (6-11) alcatuiesc un adevarat imn, de o mare densitate terminologica si dogmatica.