Biblia Ortodoxa

Comentariu

Cu acest verset se instituie "legea talionului"; mai pregnanta in vv. 23-25.