Carta


Carta

Centru de comuna, satul Carta este situat pe Oltul superior, in amonte de Miercurea-Ciuc, la 23 km de municipiul resedinta de judet.

Vestigii arheologice. In anul 1802 s-a descoperit un mic depozit de bronz compus dintr-un fragment de caldare cu toarta dubla, rasucita, cesti de bronz, o spada scurta de bronz si o figurina de bronz, reprezentand un cal (?). Depozitul dateaza din epoca hallstattiana, astazi fiind pierdut. Pe teritoriul satului s-au mai descoperit mai multe fragmente de vase dacice, cuptoare metalurgice, vase modelate cu mana, o roata de factura dacica, precum si zgura de fier de la cuptoare de reducere a minereului (sec. II i. Hr.-I d. Hr.).

Prima atestare documentara: 1566, Karchijfalva.

Denumiri istorice romanesti: 1787, Crutse [Cruce]; 1830, Krutsche [Cruce]; 1850, Cartfalau.

In lustra din 1614 figureaza in Carta si jelerul Ioan Romanul (Olah Janos).

"Conscriptio domestica" din 1750 inregistraza pe urmatorii contribuabili cu antroponime romanesti: iobagul Stephanus Grozaly si jelerii: Joanes Vancsa, Bukari Vancsa, Ioanes Raduj si Nicolaus Vancsa, iar conscriptia urbariala din 1819-1820 pe Joannes Dantsuj, Antonius Dobani, Georgius Blaga.

La 9/22 noiembrie 1918 s-a tinut sedinta cercului electoral Carta, in care s-au ales in unanimitate de voturi urmatorii delegati la Marea Adunare Nationala de Alba Iulia: Ioan Suciu, Ioan Baciu, Platon Gligore, Ioan Platon si dr. Emil Precu, toti din Ghimes (azi judetul Bacau).

Asezarea se afla in sfera de influenta a municipiului Miercurea-Ciuc, avand legaturi traditionale cu asezarile invecinate din judetele Neamt si Bacau.

Comunitatea romaneasca din Carta apartinea, pe linie ierarhic-bisericeasca, parohiei unite din Sandominic, iar astazi apartine parohiei ortodoxe Sandominic. Inainte de 1940, credinciosii romani si-au amenajat o capela, care a disparut in anii ce au urmat Dictatului de la Viena.

In Carta s-a nascut Kelemen Hunor, publicist, poet si prozator. A obtinut premiul Uniunii Scriitorilor din Romania si premiul Fundatiei Soros (1995). Volume: Minusz évek [Ani in minus], versuri (1995); A madarijesztok halala [Moartea sperietorilor de ciori], roman.

Carti Ortodoxe

Cuprins